Välkommen till Einarssons Skogsservice!


Einarssons Skogsservice är ett motormanuellt skogsföretag i Tollarp som arbetar helt efter kundens önskemål. Vi utför bland annat:

* lövavverkningar
* röjningar
* planteringar
* besprutningar: mot snytbagge och toppskottsbehandling mot rådjurs- och hjortbetning
* trädfällning på tomter
* julgransförsäljning
* bok- och ekskogsskötsel

Vi arbetar miljövänligt enligt PEFC, sprutcertifikat för skogsbruk finns också. Verksamheten utgår från Tollarp och vi riktar oss till både privatpersoner och företag i hela Skåne.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss!